Pressmeddelande: PostNords framtida roll ska belysas

I dag lanseras Arena för framtidens distribution – ett initiativ som syftar till att initiera en politisk debatt om vilken roll PostNord bör ha i framtiden. Bakom initiativet står  privata företag och organisationer inom produktion och distribution av försändelser.

Huvudmännen bakom projektet är Citymail, Grafiska Företagen och 21 Grams. Aktörerna verkar på eller företräder företag på olika marknader som har det gemensamt att man konkurrerar med PostNord.

– Konkurrensen och omvandlingstrycket är i digitaliseringens spår idag enormt för tryckerier och distributionsföretag. Att PostNord i det läget tänjer på sitt kärnuppdrag och utnyttjar sin marknadsdominans för att trycka undan konkurrenter gör läget ohållbart för många företag i vår bransch. Det vill vi ändra på, säger Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen.

Statens monopol på postbefordran avskaffades för 25 år sedan. Trots det, och trots att flera privata aktörer idag konkurrerar med PostNord, har bolaget fortfarande en marknadsdominerande position. Denna position utnyttjas på ett sätt som snedvrider konkurrensen. Dessutom expanderar PostNord på flera områden som ligger utanför bolagets kärnverksamhet.

– Vi är ett medelstort företag och vår främsta konkurrent är ett statligt jätteföretag. För att vi ska överleva måste staten garantera schyssta konkurrensvillkor på marknaden. Där brister det idag, menar Kaj Peterson, partner 21 Grams.

Genom att systematiskt tänja på sitt uppdrag och det regelverk man verkar inom har PostNord skaffat sig en stark ställning inte bara inom brevdistribution utan även på angränsande marknader såsom morgontidningsdistribution, logistiktjänster, utdelning av oadresserad direktreklam, pakethantering, tryckeri, – print -och kuverteringstjänster.

Effekten av PostNords agerande är att konkurrenter riskerar att slås ut. Situationen försvåras av att staten sitter på dubbla stolar som ägare och den som ska upprätthålla regelverk.

– Tusentals arbetstillfällen riskerar att gå förlorade om privata företag slås ut som en följd av ojämna konkurrensvillkor. Att det sker förändringar är därför kritiskt, inte bara ur ett konkurrensperspektiv, utan också ur ett bredare samhällsperspektiv. Därför har vi tagit det här initiativet, kommenterar Martin Modig, vd CityMail.

Vårt initiativ syftar till att stimulera debatt, nya idéer och nya initiativ för framtidens distribution. Vår förhoppning är att detta ska leda till bättre förutsättningar för marknadens aktörer och bidra till en bättre konkurrens och service över hela landet.

Projektet presenteras närmare på www.framtidensdistribution.se. Under våren 2019 kommer en rapport med slutsatser och förslag att presenteras som ett steg mot en bättre framtida produktions- och distributionsmarknad.

 

För mer information kontakta:

Martin Modig, VD/CEO Citymail
Tel: 070 160 65 30
e-post: martin.modig@citymail.se

Ravindra Parasnis, VD Grafiska Företagen
Tel: 070-661 23 45
E-post: ravindra.parasnis@grafiska.se

Kaj Peterson, Partner/Grundare 21 Grams
Tel: 08-600 37 23
E-post: kaj.peterson@21grams.com


CityMail
är en svensk postoperatör som grundandes 1991 som ett privat alternativ till det
statliga monopolet. Företaget delar ut försändelser från företag till företag eller till
privatpersoner. Citymail har cirka 3600 anställda och ägs av Cimase Capital Consult GmbH.
https://www.citymail.se

Grafiska Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisationen för grafisk industri och
företräder ca 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda som utvecklar, förpackar och
distribuerar budskap för hela samhället.
https://www.grafiska.se

21 Grams är ett teknikbolag och marknadsledande inom distribution av fysiska brev. Företaget
erbjuder smart och enkel kommunikation fysiskt och digitalt i hela Norden. 21 Grams startade
2004 och har idag 50 anställda och över 1000 kunder.
https://www.21grams.com/se/

Nyhetsinslag och intervjuer från seminariet

Se det sammanfattande inslaget från seminariet nedan.

Näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered (M) blir intervjuad och svarar bland annat på vad han tar med sig från seminariet.

Teres Lindberg, ledamot i trafikutskottet, blir intervjuad och pratar bland annat om vad hon anser är politikens roll i att säkerställa god konkurrens på produktions- och distributionsmarknaden.

 

Se vårt första seminarium i efterhand

Arena för framtidens distribution arrangerade sitt första seminarium den 14 februari. Du som inte hade möjlighet att närvara på plats har i stället möjlighet att se seminariet filmat här nedan.

 

Seminarium: Vad bör vara PostNords uppdrag på en konkurrensutsatt marknad?

Välkommen till ett seminarium om hur den svenska distributionsmarknaden mår ur ett konkurrensperspektiv.

Datum: Torsdagen den 14 februari kl. 11.30-13.30.
En lättare mingellunch serveras mellan 11.30–12.00.
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm. Lokal: Meeting room 6+7+8.
Anmälan: Maila info@framtidensdistribution.se senast tisdag 12 februari.

Arena för framtidens distribution bjuder in till sitt första seminarium torsdagen den 14 februari. Temat är konkurrensen på den svenska distributionsmarknaden och vilket uppdrag PostNord bör ha på denna marknad.

Trots att statens monopol på postbefordran avskaffades för 25 år sedan, och trots att flera privata aktörer idag konkurrerar i dag med statliga PostNord, har bolaget fortfarande en särställning och en marknadsdominerande position. På flera områden, så som marknaderna för oadresserad direktreklam, tryckeri och paket, växer och agerar PostNord på ett sätt som försvårar för privata aktörer. Hur bör det statliga uppdraget vara utformat för att inte utgöra ett hot mot mångfald och konkurrens på marknaden?

Seminariet inleds med ett anförande av Kristina Jonäng, regeringens särskilda utredare i den senaste postlagsutredningen. Därefter följer en paneldiskussion med branschföreträdare och Sveriges främsta forskare på postområdet, Peter Andersson. Seminariet avslutas med en diskussion mellan Lars Hjälmered (M), ordförande i näringsutskottet och Teres Lindberg (S), ledamot i trafikutskottet.

Moderator: Allan Åberg, partner Paues Åberg Communications

Välkommen med din anmälan senast 12 februari till info@framtidensdistribution.se

Varmt välkommen!

Medial uppmärksamhet kring våra frågor

Sedan Arena för framtidens distribution lanserades har vi och våra frågor uppmärksammats av såväl riksmedia som branschmedia. Ta gärna del av debatten via länkarna nedan.

Svenska Dagbladet
PostNord utnyttjar en dominerande position. Slutreplik signerad Arena för framtidens distributions huvudmän, 2019-02-01. https://www.svd.se/postnord-utnyttjar-en-dominerande-position 

PostNords prissättning är inte aggressiv. Replik från PostNords kommunikationsdirektör Thomas Backteman, 2019-01-30. https://www.svd.se/postnords-prissattning-ar-inte-aggressiv

PostNords expansiva agerande måste stoppas. Debattartikel signerad Arena för framtidens distributions huvudmän, 2019-01-28. https://www.svd.se/postnords-expansiva-agerande-maste-stoppas 

Dagens Nyheter
Konkurrenter sluter upp mot Postnord. Redaktionell artikel, 2019-01-28. https://www.dn.se/ekonomi/konkurrenter-sluter-upp-mot-postnord/ 

Omni
Sågningen: Postnords bör hålla sig till att dela ut brev. Artikel 2019-01-27. https://omni.se/sagningen-postnord-bor-halla-sig-till-att-dela-ut-brev/a/WLpR1d

Branschkoll
De ifrågasätter Postnords roll på marknaden – skapar arena för politisk debatt. Artikel 2019-01-28. https://www.branschkoll.se/de-ifragasatter-postnords-roll-pa-marknaden-skapar-arena-for-politisk-debatt/

Dagens Infrastruktur
Postnords framtida roll ska belysas. Artikel 2019-01-28. https://www.dagensinfrastruktur.se/2019/01/28/postnords-framtida-roll-ska-belysas/

 

 

Initiativtagare