Arenan för framtidens distribution

Marknaden för produktion och distribution av försändelser står idag inför stora utmaningar. Att det skickas och distribueras allt färre brev men allt fler paket innebär krav på nya lösningar och affärsmodeller. För att tryckta produkter, direktreklam, post och paket ska kunna distribueras på ett effektivt sätt även i framtiden krävs en utveckling av regelverk och organisationsformer.

För att bidra till ökad kunskap om hur marknaden för produktion och distribution av försändelser fungerar idag, samt hur PostNords framtida roll på denna marknad bör se ut, har Grafiska Företagen, SDR Svensk Direktreklam, 21 Grams och Fria Postoperatörers Förbund gått samman i projektet ”Arena för framtidens distribution”. 


LÄS MER