Här kan du ladda ner Arena för framtidens distributions rapport med politiska reformförslag för ökad konkurrens ch mångfald på produktions- och distributionsmarknaden.

Initiativtagare