Rapport

Här kan du ladda ner Arena för framtidens distributions rapport med politiska reformförslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden. Rapporten publicerades 2019.