Digitaliseringen av marknaden för produktion och distribution av försändelser innebär ett stort förändringstryck för alla som verkar på denna marknad. E-handeln ökar snabbt samtidigt som brevvolymerna minskade med närmare 36 procent mellan 2000 och 2017. 

Statliga PostNord har, i likhet med de företag huvudmännen företräder, att hantera den snabba förändringen. För att bidra till ökad kunskap om hur marknaden för produktion och distribution av försändelser fungerar idag, samt hur PostNords framtida roll på denna marknad bör se ut, har Citymail, Grafiska Företagen och 21 Grams gått samman i projektet ”Arena för framtidens distribution”.

Inom ramen för projektet kommer huvudmännen till initiativet att genomföra ett antal olika aktiviteter och seminarier i syfte att initiera en politisk debatt om vilken roll – vilket uppdrag och vilken kärnverksamhet – PostNord bör ha i framtiden. 

Välkommen till våra seminarier för att få veta mer!

Initiativtagare