Pressmeddelande: Postnords uppdrag måste begränsas väsentligt

I går presenterade Arena för framtidens distribution sin rapport med politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden. Rapporten konstaterar att Postnord, i takt med digitaliseringen och vikande brevvolymer, expanderat sin verksamhet på ett sätt som motverkar konkurrensen på marknaden.  Grafiska Företagen, 21 Grams och CityMail är Läs mer…

Remissvar: Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev

Nedan publicerar vi vårt remissvar på regeringens skrivelse 2018/19:113 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev. Arena för framtidens distribution (nedan, Framtidens distribution) vill härmed lämna synpunkter på regeringens skrivelse 2018/19:113 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev. Framtidens distribution är ett samarbetsprojekt initierat av CityMail, Grafiska Företagen och 21 Grams. Syftet är Läs mer…

Seminarieinbjudan: En postmodern framtid – Politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald

Välkommen till ett seminarium där Arena för framtidens distribution presenterar en rapport med förslag på politiska reformer för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden. Datum: Torsdagen den 13 juni kl. 11.30–13.30. En lättare mingellunch serveras mellan 11.30–12.00. Plats: Sturegatan 15. Anmälan: Maila namn + ev. matpreferenser till info@framtidensdistribution.se senast måndag 10 juni. Läs mer…

Medial uppmärksamhet kring våra frågor

Sedan Arena för framtidens distribution lanserades har vi och våra frågor uppmärksammats av såväl riksmedia som branschmedia. Ta gärna del av debatten via länkarna nedan. Svenska Dagbladet PostNord utnyttjar en dominerande position. Slutreplik signerad Arena för framtidens distributions huvudmän, 2019-02-01. https://www.svd.se/postnord-utnyttjar-en-dominerande-position  PostNords prissättning är inte aggressiv. Replik från PostNords kommunikationsdirektör Thomas Läs mer…

Seminarium: Vad bör vara PostNords uppdrag på en konkurrensutsatt marknad?

Välkommen till ett seminarium om hur den svenska distributionsmarknaden mår ur ett konkurrensperspektiv. Datum: Torsdagen den 14 februari kl. 11.30-13.30. En lättare mingellunch serveras mellan 11.30–12.00. Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm. Lokal: Meeting room 6+7+8. Anmälan: Maila info@framtidensdistribution.se senast tisdag 12 februari. Arena för framtidens distribution bjuder in till Läs mer…