Varbergsbaserade Star-Tryck är ett av många tryckerier som drabbats negativt av PostNords utnyttjande av sin dominerande marknadsställning. Under 2019 förlorade Star-Tryck en långvarig kund till PostNord, som krävde att få trycka kundens tidning för att kunna dela ut den.

Star-Tryck hade tryckt kundens tidning ända sedan 2015, och delat ut den i närområdet med det lokala distributionsföretaget VTD. VTD behövde dock göra nedskärningar och slutade till följd av det att dela ut tidningar i små upplagor. Den enda distributionsmöjligheten som fanns kvar var att låta PostNord dela ut tidningen.

– Vår kund vände sig då till PostNord för att få en offert på distributionen. PostNord vägrade dock dela ut tidningen om de inte också fick trycka den hos sitt eget tryckeri Strålfors. Det var ”take it or leave it”, säger Arne Bengtsson, vd på Star-Tryck.

Förutom att Star-Tryck förlorade kunden till PostNord, försämrades villkoren för kundens distribution. Kunden hade inte längre möjlighet att välja inom vilka områden tidningen skulle delas ut, utan distributionen var tvungen att ske inom hela postnummerområden. Dessutom gjorde PostNords villkor att upplagan behövde utökas.

– Det är fel på en principiell nivå att PostNord erbjuder tjänster för hela värdekedjan, från tryck till utskick. Att Star-Tryck förlorat en kund till ett statligt bolag på detta sättet är ett tydligt exempel på hur konkurrensen snedvrids när PostNord tillåts bedriva verksamhet som ligger utanför deras kärnuppdrag, att ombesörja utdelningen av post och paket inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten, säger Ravindra Parasnis, vd på branschorganisationen Grafiska Företagen.

Star-Tryck i Varberg har anor från så långt tillbaka som 1842. I dag har företaget sex anställda och en omsättning på cirka 6 miljoner kronor.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Initiativtagare