Pressmeddelande: PostNords framtida roll ska belysas

I dag lanseras Arena för framtidens distribution – ett initiativ som syftar till att initiera en politisk debatt om vilken roll PostNord bör ha i framtiden. Bakom initiativet står  privata företag och organisationer inom produktion och distribution av försändelser.

Huvudmännen bakom projektet är Citymail, Grafiska Företagen och 21 Grams. Aktörerna verkar på eller företräder företag på olika marknader som har det gemensamt att man konkurrerar med PostNord.

– Konkurrensen och omvandlingstrycket är i digitaliseringens spår idag enormt för tryckerier och distributionsföretag. Att PostNord i det läget tänjer på sitt kärnuppdrag och utnyttjar sin marknadsdominans för att trycka undan konkurrenter gör läget ohållbart för många företag i vår bransch. Det vill vi ändra på, säger Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen.

Statens monopol på postbefordran avskaffades för 25 år sedan. Trots det, och trots att flera privata aktörer idag konkurrerar med PostNord, har bolaget fortfarande en marknadsdominerande position. Denna position utnyttjas på ett sätt som snedvrider konkurrensen. Dessutom expanderar PostNord på flera områden som ligger utanför bolagets kärnverksamhet.

– Vi är ett medelstort företag och vår främsta konkurrent är ett statligt jätteföretag. För att vi ska överleva måste staten garantera schyssta konkurrensvillkor på marknaden. Där brister det idag, menar Kaj Peterson, partner 21 Grams.

Genom att systematiskt tänja på sitt uppdrag och det regelverk man verkar inom har PostNord skaffat sig en stark ställning inte bara inom brevdistribution utan även på angränsande marknader såsom morgontidningsdistribution, logistiktjänster, utdelning av oadresserad direktreklam, pakethantering, tryckeri, – print -och kuverteringstjänster.

Effekten av PostNords agerande är att konkurrenter riskerar att slås ut. Situationen försvåras av att staten sitter på dubbla stolar som ägare och den som ska upprätthålla regelverk.

– Tusentals arbetstillfällen riskerar att gå förlorade om privata företag slås ut som en följd av ojämna konkurrensvillkor. Att det sker förändringar är därför kritiskt, inte bara ur ett konkurrensperspektiv, utan också ur ett bredare samhällsperspektiv. Därför har vi tagit det här initiativet, kommenterar Martin Modig, vd CityMail.

Vårt initiativ syftar till att stimulera debatt, nya idéer och nya initiativ för framtidens distribution. Vår förhoppning är att detta ska leda till bättre förutsättningar för marknadens aktörer och bidra till en bättre konkurrens och service över hela landet.

Projektet presenteras närmare på www.framtidensdistribution.se. Under våren 2019 kommer en rapport med slutsatser och förslag att presenteras som ett steg mot en bättre framtida produktions- och distributionsmarknad.

 

För mer information kontakta:

Martin Modig, VD/CEO Citymail
Tel: 070 160 65 30
e-post: martin.modig@citymail.se

Ravindra Parasnis, VD Grafiska Företagen
Tel: 070-661 23 45
E-post: ravindra.parasnis@grafiska.se

Kaj Peterson, Partner/Grundare 21 Grams
Tel: 08-600 37 23
E-post: kaj.peterson@21grams.com


CityMail
är en svensk postoperatör som grundandes 1991 som ett privat alternativ till det
statliga monopolet. Företaget delar ut försändelser från företag till företag eller till
privatpersoner. Citymail har cirka 3600 anställda och ägs av Cimase Capital Consult GmbH.
https://www.citymail.se

Grafiska Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisationen för grafisk industri och
företräder ca 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda som utvecklar, förpackar och
distribuerar budskap för hela samhället.
https://www.grafiska.se

21 Grams är ett teknikbolag och marknadsledande inom distribution av fysiska brev. Företaget
erbjuder smart och enkel kommunikation fysiskt och digitalt i hela Norden. 21 Grams startade
2004 och har idag 50 anställda och över 1000 kunder.
https://www.21grams.com/se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *