Seminarium: Vad bör vara PostNords uppdrag på en konkurrensutsatt marknad?

Välkommen till ett seminarium om hur den svenska distributionsmarknaden mår ur ett konkurrensperspektiv.

Datum: Torsdagen den 14 februari kl. 11.30-13.30.
En lättare mingellunch serveras mellan 11.30–12.00.
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm. Lokal: Meeting room 6+7+8.
Anmälan: Maila info@framtidensdistribution.se senast tisdag 12 februari.

Arena för framtidens distribution bjuder in till sitt första seminarium torsdagen den 14 februari. Temat är konkurrensen på den svenska distributionsmarknaden och vilket uppdrag PostNord bör ha på denna marknad.

Trots att statens monopol på postbefordran avskaffades för 25 år sedan, och trots att flera privata aktörer idag konkurrerar i dag med statliga PostNord, har bolaget fortfarande en särställning och en marknadsdominerande position. På flera områden, så som marknaderna för oadresserad direktreklam, tryckeri och paket, växer och agerar PostNord på ett sätt som försvårar för privata aktörer. Hur bör det statliga uppdraget vara utformat för att inte utgöra ett hot mot mångfald och konkurrens på marknaden?

Seminariet inleds med ett anförande av Kristina Jonäng, regeringens särskilda utredare i den senaste postlagsutredningen. Därefter följer en paneldiskussion med branschföreträdare och Sveriges främsta forskare på postområdet, Peter Andersson. Seminariet avslutas med en diskussion mellan Lars Hjälmered (M), ordförande i näringsutskottet och Teres Lindberg (S), ledamot i trafikutskottet.

Moderator: Allan Åberg, partner Paues Åberg Communications

Välkommen med din anmälan senast 12 februari till info@framtidensdistribution.se

Varmt välkommen!